מדיניות פרטיות אתר עדשת עירום

מדיניות פרטיות זו מתווספת לתנאי השימוש באתר , משלימה אותם ויש לראות אותה כאילו היא חלק מהם.

אנו בעדשה לוקחים ברצינות את פרטיותם של גולשינו ולכן איננו מחייבים אתכם להירשם או למסור פרטים אחרים, אלא כאשר תסכימו למסור מידע שכזה מרצונכם. במקרים בהם תמסרו לנו מידע כזה, המידע לא ימסר או ימכר לצד שלישי כלשהו ולא יעשה בו כל שימוש פרסומי או אחר, אלא במסגרת פעילות האתר ו/או מיזמים שהאתר משתף פעולה עימם.


האתר עשוי לעשות שימוש בקוקיות (cookies) או בכל אמצעי מעקב וניטור אחר ואתם מסכימים לכך בעצם השימוש באתר. השימוש באמצעים אלו עוזר לנו להפוך את שימושכם באתר לנוח יותר, והם אף מאפשרים איסוף מידע סטטיסטי שאינו אישי אודות הגולשים. מידע הנאסף יהיה כפוף למדיניות זו ולתנאי השימוש, אולם הינכם רשאים לשנות את הגדרת הקוקיות בדפדפן שלכם על מנת למנוע מהאתר לאסוף מידע המתייחס אליכם. עם זאת, שימו לב ששינוי כזה עלול לגרום לכם לפגיעה כזו או אחרת בשימושכם באתר.


האתר לא ישתול במחשבכם כל תוכנה או קוד אחרים (למעט האמור מעלה) אלא אם תאשרו זאת מראש.

לתשומת ליבכם – פרטים אלו ניתנים למחיקה ולשינוי בכל עת רלוונטית על ידיכם, מעמוד פרופיל המשתמש שלכם.


האתר יהיה רשאי בכל עת לחשוף את כל הפרטים המצויים בידיו, כולם או חלקם, לפי דרישת כל רשות ציבורית מוסמכת, במקרה בו קיים חשש לקיום עבירה פלילית כלשהי, לצורך נקיטת הליכים כנגד מי שמפר את תנאי השימוש באתר ו/או גרם לו או לצד שלישי נזק כלשהו או במקרה בו נציגי האתר סבורים בתום לב שהדין מחייבם לעשות כן.

האתר אינו אחראי למדיניות הפרטיות של שירותים שונים המפורסמים באמצעותו או של אתרים אליהם ניתן להגיע מקישורים באתר. בכל אתר וביחס לכל עסק הינכם נדרשים לבדוק את המדיניות הרלוונטית ולפעול לפי שיקול דעתכם. האתר לא יהיה אחראי לכל פעולה שיפעלו בנתונים אותם צדדים שלישיים.

בכל מקרה של מיזוג פעילות או מיזוג אחר בין האתר לכל אתר או חברה אחרת, נתוניכם ישולבו לתוך הגוף הממוזג ואתם מסכימים לכך מראש.


האתר לא יהיה אחראי לכל פריצה או חדירה למאגר המידע הנשמר בידיו. אם אינכם מעוניינים שפרטיכם יחשפו - אל תמסרו אותם בבקשה.


לשאלות אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר כאן adasha@adasha.co.il.