בכניסתכם לאתר, בעיון בתכנים המופיעים בו, בהקלקה על הקישורים המופיעים בו, בהעלאת תכנים לאתר, בהורדת קבצים המאוחסנים באתר או בכל שימוש או צפייה אחרים בו אתם מקבלים על עצמכם ומסכימים לתנאי השימוש באתר ולמדיניות הפרטיות של האתר והם יחולו כהסכם מחייב ביניכם לבין האתר.
בכניסתכם לאתר אתם מצהירים ומתחייבים - שעברתם את גיל 18 ואינכם קטינים ולא תאפשרו לקטינים גישה לתכני האתר; שאתם מבינים שעם הכניסה לאתר תחשפו לתכנים ארוטיים ומיניים, גרפיים וטקסטואליים, שעלולים להיות בוטים ומפורשים;שברצונכם לצפות בתכנים אלו ולא תהיה לכם כל טענה כלפי האתר מכל מין וסוג שהוא באשר לנזק שאותם תכנים יגרמו לכם;שאין דבר האוסר עליכם לצפות בתכנים שבאתר ושהצפייה בהם היא בהתאם לחוק.
כניסה לעדשת עירום והסכמה לתנאי השימוש
יציאה
restricted to adults